USŁUGIKompleksowa realizacja inwestycji od projektowania poprzez dobór materiałów, wykonawstwo oraz serwis gwarancyjny.

Nasza działalność została doceniona przez Klientów, podkreślających jakość naszych usług i oferowanych produktów. Ciągłe szkolenia i doskonalenia naszej kadry zapewniają profesjonalną realizację coraz bardziej skomplikowanych zadań.

Podejmujemy się wykonawstwa w zakresie sieci ciepłowniczych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych. Wykonujemy również rurociągi technologiczne i instalacje wody lodowej, pary, kondensatu, sprężonego powietrza, termoolejowe.Sieci zewnętrzne
wodno-kanalizacyjne
pełen przekrój średnic

Sieci ciepłownicze
z rur preizolowanych

Sieci ciepłownicze z rur stalowych czarnych w kanałach żelbetowychInstalacje wewnętrzne w dowolnej technologii

Odwadnianie terenu

Budowa zbiorników retencyjnych, przepompowniOdbudowa nawierzchni po wykonanych robotachInstalacja klimatyzacji wraz z montażem urządzeńNiewielkie konstrukcje żelbetowe na sieciach zewnętrznychREALIZACJE