Zawory i filtry
Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-M 75002:2016-10. Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Certyfikat wydany przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Zgodność gwintów: ISO 228-1
Ciśnienie pracy maksymalne: 16 bar
Temperatura pracy maksymalna: +120 °C