Zawory żeliwne

Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych.
Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-M-75002:2016-10. Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Threads: ISO 228-1
Pressure max.: 10 bar
Temperature max.a: +100 °C

en_USEnglish