Zawory grzejnikowe

Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-M 75002:2016-10. Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Certyfikat wydany przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie

Threads: ISO 228-1

Zawory grzejnikowe
Pressure max.: 10 bar
Temperature max.a: +120 °C

Filtry skośne
Pressure max.: 10 bar
Temperature max.a: +100 °C

Air vent with stop valves
Pressure max.: 10 bar
Temperature max.a: +110 °C

Check valves
Pressure max.: 10 bar
Temperature max.a: +120 °C

en_USEnglish