HYDROPOLIS

Budowa przyłącza ciepłowniczego Dn33/90 do budynku kasowo-biurowego przy Hydropolis.