USŁUGI

Kompleksowa realizacja inwestycji od projektowania poprzez dobór materiałów, wykonawstwo oraz serwis gwarancyjny.

Nasza działalność została doceniona przez Klientów, podkreślających jakość naszych usług i oferowanych produktów. Ciągłe szkolenia i doskonalenia naszej kadry zapewniają profesjonalną realizację coraz bardziej skomplikowanych zadań.

Podejmujemy się wykonawstwa w zakresie sieci ciepłowniczych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych. Wykonujemy również rurociągi technologiczne i instalacje wody lodowej, pary, kondensatu, sprężonego powietrza, termoolejowe.

Sieci zewnętrzne
wodno-kanalizacyjne
pełen przekrój średnic

Sieci ciepłownicze
z rur preizolowanych

Sieci ciepłownicze z rur stalowych czarnych w kanałach żelbetowych

Instalacje wewnętrzne w dowolnej technologii

Odwadnianie terenu

Budowa zbiorników retencyjnych, przepompowni

Instalacja klimatyzacji wraz z montażem urządzeń

Niewielkie konstrukcje żelbetowe na sieciach zewnętrznych

Odbudowa nawierzchni po wykonanych robotach

REALIZACJE