Złączki żeliwne czarne
Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005 Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Deklarację zgodności oraz Certyfikat wydany przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie.