Złączki ocynkowane z żeliwa ciągliwego
Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych
i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005 Posiadają Atest
Państwowego Zakładu Higieny, Deklarację zgodności oraz Certyfikat
wydany przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie