Zawory
przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego
ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-M 75002:2012 Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny,
Deklarację zgodności oraz Certyfikat wydany przez Instytut Odlewnictwa
w Krakowie