Budowa budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Legnickiej 49 we Wrocławiu

wykonanie sieci ciepłowniczej 2x DN 800/100