Budynek mieszkalny przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu, działka nr 16/30, obręb Nowy Dwór

Wykonanie sieci ciepłowniczej 2x DN 500