Teren MPWiK

Przebudowa sieci wodociągowej DN160 oraz przybudowa odcinka sieci ciepłowniczej 2xDn88,9/160 mm.